Επικοινωνία : 26410 46516
Ζωοδόχου Πηγής 2, 3ος όροφος Αγρίνιο, 301 00
Expand search form

Ενημερωτικό Ιουνίου 2011

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

Συνάδελφοι παρακαλείστε όπως μέχρι 17 Ιουνίου μας γνωστοποιήσετε το διάστημα που θέλετε να κλείσετε το φαρμακείο σας για το φετινό καλοκαίρι. Τις αιτήσεις μπορείτε να τις στείλετε στο φαρμακείο του προέδρου στην κεντρική πλατεία.

Λόγω του ότι το Σαββατοκύριακο 18 – 19 Ιουνίου θα βγουν νέες εφημερίες δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μετά από την καταληκτική ημερομηνία της 17ης Ιουνίου.

 

ΘΕΜΑ: ΤΣΑΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εισφορές α εξαμήνου 2011 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι 30.6.2011.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.3863/2010, από 1/1/2011 η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρως ασκούντων  το επάγγελμα υγειονομικών θα πρέπει να διενεργείται υποχρεωτικά μέσω Τραπεζικού Συστήματος ή ΕΛΤΑ.

Επομένως η καταβολή των εισφορών από 1.1.2011,σύμφωνα με τα ανωτέρω, πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω των Τραπεζών, με τις οποίες το Ταμείο έχει συνεργασία ή μέσω των ΕΛΤΑ.

Συγκεκριμένα η καταβολή των εισφορών μπορεί να πραγματοποιηθεί:

 

1.Στα υποκαταστήματα της  EFG EUROBANK, η οποία είναι η διαχειρίστρια  Τράπεζα του Ταμείου:

i. Μέσω των Ταμείων της Τράπεζας με μετρητά ή χρέωση λογαριασμού (εφόσον τηρείτε λογαριασμό στην τράπεζα αυτή)

ii. Μέσω των εναλλακτικών δικτύων, που  διαθέτει η Τράπεζα  (web phone) με χρέωση λογαριασμού σας,(εφόσον διαθέτετε λογαριασμό στην τράπεζα αυτή).

iii. Απαραίτητα στοιχεία για την πληρωμή είναι ο αριθμός Μητρώου, τον οποίο θα αναφέρετε στον Ταμία  της Τράπεζας και θα επιβεβαιώνετε το όνομά σας καθώς και το προς εξόφληση χρονικό διάστημα.

 

2. Σε όλα τα καταστήματα των παρακάτω τραπεζών:

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Τ.ΒΑΝΚ (πρώην ΑΣΠΙΣ), ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑΣ  και ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Για  την εξόφληση των εισφορών σας  στις παραπάνω τράπεζες είναι απαραίτητη η συμπλήρωση, με ευθύνη σας , του ειδικού εντύπου, το οποίο διανέμεται από τις κατά τόπους  Υπηρεσίες του Ταμείου και από το site www.tsay.gr.

Προσοχή: Στις τράπεζες της παρ. 2  δεν υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης των εισφορών μέσω phone banking ή e-banking.

 

3.Στα ΕΛΤΑ : ΜΕ ταχυδρομική επιταγή.

 

4. Με  την ειδική κάρτα AMERICAN EXPRESS αποστέλλοντας στην αρμόδια υπηρεσία της  και στο  FAX  με  αριθμό 210-3263437, τον αριθμό  της κάρτας σας και το ειδικό έντυπο  της εντολής πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΑΥ, που αναφέρεται ανωτέρω.

Σημειώνεται ότι το Ταμείο  έχει ξεκινήσει τη διαδικασία της είσπραξης των εισφορών των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών, μέσω του διατραπεζικού συστήματος με την αποστολή ατομικής ειδοποίησης, η οποία θα φέρει κωδικό συναλλαγής καθώς και το προς εξόφληση ποσό. Για το λόγο αυτό παρακαλείσθε, να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία διαμονής σας (εφόσον έχετε αλλάξει διαμονή και δεν το έχετε γνωστοποιήσει στο Ταμείο). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον νέο τρόπο πληρωμής των εισφορών, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ταμείου.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 2676/99 οι εισφορές των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών  Κλάδων Σύνταξης και Περίθαλψης καταβάλλονται ως εξής:

 

Εισφορές Α’ εξαμήνου   —————>  Μέχρι 30/6 τρέχοντος έτους

Εισφορές Β’ εξαμήνου  —————>  Μέχρι 31/12 τρέχοντος έτους

Μετά τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών οι εισφορές επιβαρύνονται με αναπροσαρμογές και πρόσθετα τέλη σύμφωνα με το αρθ.9 του Ν. 3232/2004.

Σημείωση: Οι εισφορές Κλάδου Πρόνοιας είναι δυνατόν να καταβάλλονται μέχρι τέλους του έτους.

Οι ασφαλιστικές εισφορές δεν έχουν διαφοροποιηθεί μέχρι και σήμερα κι επομένως και  για το έτος 2011 θα ισχύουν οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές που ίσχυαν το 2010 για κάθε ασφαλιστική κατηγορία.

Οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές ορίζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Παλαιοί Ασφαλισμένοι (Π.Α.) μέχρι 31/12/1992.

Κλάδος Σύνταξης
ΜΕ
Κλάδος Περίθαλψης
ΝΠ
Στέγη Υγ/κών
ΣΥ
Κλάδος Πρόνοιας
ΚΠ
Εισφορά Μον/χου
ΜΕ3%
Άνω Πενταετίας 188,30 € 44,70 2,00 € 2,93 € 94,10 €
Κάτω Πενταετίας 113,00 € 44,70 € 2,00 € 2,93 € 94,10 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Νέοι Ασφαλισμένοι (Ν.Α.) από 1/1/1993.

Κλάδος Σύνταξης
ΜΕ
Κλάδος Περίθαλψης
ΝΠ
Στέγη Υγ/κών
ΣΥ
Κλάδος Πρόνοιας
ΚΠ
Εισφορά Μον/χου
ΜΕ3%
Κάτω Πενταετίας 83,20 € 44,70 € 2,00 € 27,20 € 69,40 €
1η ασφαλιστική κατηγορία 138,70 € 44,70 € 2,00 € 27,20 € 69,40 €
2η ασφαλιστική κατηγορία 170,50 € 55,00 € 2,00 € 34,10 € 85,30 €
3η ασφαλιστική κατηγορία 202,20 € 65,20 € 2,00 € 40,40 € 101,10 €
4η ασφαλιστική κατηγορία 233,70 € 75,40 € 2,00 € 46,70 € 116,90 €
5η ασφαλιστική κατηγορία 263,90 € 85,10 € 2,00 € 52,80 € 132,00 €
6η ασφαλιστική κατηγορία 287,10 € 92,60 € 2,00 € 57,40 € 143,60 €
7η ασφαλιστική κατηγορία 309,60 € 99,80 € 2,00 € 61,90 € 154,80 €
8η ασφαλιστική κατηγορία 332,00 € 107,10 € 2,00 € 66,40 € 166,00 €
9η ασφαλιστική κατηγορία 354,00 € 114,30 € 2,00 € 70,90 € 177,20 €
10η ασφαλιστική κατηγορία 376,90 € 121,50 € 2,00 € 75,40 € 188,50 €
11η ασφαλιστική κατηγορία 399,30 € 128,80 € 2,00 € 79,90 € 199,70 €
12η ασφαλιστική κατηγορία 421,70 € 136,00 € 2,00 € 84,40 € 210,90 €
13η ασφαλιστική κατηγορία 444,20 € 143,20 € 2,00 € 88,80 € 222,10 €
14η ασφαλιστική κατηγορία 466,60 € 150,50 € 2,00 € 93,30 € 233,30 €

Σε περίπτωση που θα υπάρξει αλλαγή ασφαλίστρου για το 2011 θα ενημερωθείτε με σχετικό έντυπο, από τις Υπηρεσίες του Ταμείου καθώς και από την ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ www.tsay.gr
Τα ανωτέρω  ποσά αφορούν μόνο τις ασφαλιστικές εισφορές Α΄ εξαμήνου 2011. Εάν έχετε οφειλές προηγούμενων ετών θα πρέπει να ενημερωθείτε για το ύψος τους από τις υπηρεσίες των Τομέων Υγειονομικών (κεντρική υπηρεσία ή περιφερειακά τμήματα).

Εκτός από την επικαιροποίηση των στοιχείων διαμονής σας (σε περίπτωση αλλαγής τους) όπως αναφέρουμε ανωτέρω, παρακαλείσθε επίσης να ενημερώσετε τις υπηρεσίες του Ταμείου (κεντρική ή περιφερειακά τμήματα), για τυχόν μεταβολές στον τρόπο άσκησης του επαγγέλματος σας (Ελεύθερος επαγγελματίας ,έμμισθος, αλλαγή εργοδότη ,πρόσληψη κλπ) προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση εργοδότη ή νομαρχίας,  σύμβαση εργασίας ή έναρξη ελευθέρου επαγγέλματος από Δ.Ο.Υ κλπ.

Τα στοιχεία αυτά κρίνονται απαραίτητα, διότι το Ταμείο βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, στα πλαίσια του οποίου ο ασφαλιστικός φάκελος  θα πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα  με οποιοδήποτε μεταβολή και για το λόγο αυτό προσβλέπουμε  στη συνεργασία σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών

Μ. Θεμιστοκλέους

 

 

ΘΕΜΑ: “ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ ΓΙΑΤΡΟΥΣ”

Παρατείνουμε το χρονικό διάστημα έκδοσης σφραγίδας με περιεχόμενο
ΣΥΜΒ. ΙΑΤΡΟΣ ΟΠΑΔ

ΑΜΚΑ ΙΑΤΡΟΥ…

έως την 31.05.2011.

Ως εκ τούτου, από 01.06.2011 καμία συνταγή φαρμάκων, η αξία της οποίας ξεπερνά τα 150,00 ευρώ ή Εντολή Υγειονομικής Περίθαλψης που περιλαμβάνει ιατρικές πράξεις-προκλινικές εξετάσεις, ειδικές θεραπείες, φυσικοθεραπείες, ή τα χορηγούμενα από τον Οργανισμό είδη κ.λπ. (πλην των προβλεπομένων εξαιρέσεων από την υπ’ αριθμ. Φ 40448/6009/518 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 478/Τ΄Β’/29.03.11), δε θα θεωρείται από τους ελεγκτές ιατρούς εάν δε φέρει, τόσο επί της συνταγής ή επί της σχετικής Εντολής Υγειονομικής Περίθαλψης, σφραγίδα με το ανωτέρω περιεχόμενο.

Συνταγές φαρμάκων, η αξία των οποίων δεν ξεπερνά τα 150,00€ δε θα αποζημιώνονται εάν δε φέρουν σφραγίδα με περιεχόμενο:
ΣΥΜΒ.ΙΑΤΡΟΣ ΟΠΑΔ
ΑΜΚΑ ΙΑΤΡΟΥ…

Αντιστοίχως, ηλεκτρονικά παραπεμπτικά που περιλαμβάνουν ιατρικές πράξεις, παρακλινικές εξετάσεις, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται μέχρι του ποσού των πενήντα (50,00) € και για τα οποία δεν απαιτείται θεώρηση ελεγκτή ιατρού, δεν θα αποζημιώνονται εάν δε φέρουν σφραγίδα με περιεχόμενο

ΣΥΜΒ. ΙΑΤΡΟΣ ΟΠΑΔ
ΑΜΚΑ ΙΑΤΡΟΥ…

Επισημαίνουμε ότι πέραν της ανωτέρω δε θα δοθεί άλλη παράταση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

 

Θέμα: ΙΚΑ: «Σχετικά με τη χορήγηση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος VIREAD (Tenofovir Disoproxil Fumarate)»

Σχετικά:

1. Έγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου Γ55/783/14-07-2010

2. Έγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου Γ55/791/11-08-2010

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας σας υπενθυμίζουμε ότι το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα Viread διατίθεται από τα ιδιωτικά φαρμακεία μόνο όταν χορηγείται για τη θεραπεία της λοίμωξης από τον ιό της Ηπατίτιδας Β.

Η χορήγησή του γίνεται άνευ συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 59 παρ. 6 του Ν.3518/06.

Ο τρόπος διάθεσης για την ένδειξη της ηπατίτιδας Β ορίζεται από τον Ε.Ο.Φ. (απόφαση 43176/30-06-2008) ως εξής:

«Το φαρμακευτικό προϊόν χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ασθενών, της οποίας η έναρξη πρέπει να γίνεται σε Νοσοκομείο από ιατρό έμπειρο στην αντιμετώπιση της χρόνιας ηπατίτιδας Β, αλλά η χορήγησή του και η παρακολούθηση των ασθενών μπορεί να γίνεται και εκτός Νοσοκομείου».

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζεται γνωμάτευση (ή φωτοτυπία αυτής) από ιατρό Νοσοκομείου ή Κλινικής προκειμένου να εκτελεσθούν συνταγές που περιλαμβάνουν το εν λόγω ιδιοσκεύασμα καθιστώντας επομένως περιττή την αναγραφή επί της συνταγής των στοιχείων του ιατρού που εξέδωσε τη γνωμάτευση.

Συνταγές συνοδευόμενες από γνωματεύσεις ιατρών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν θα γίνονται δεκτές.

Στη γνωμάτευση ο θεράπων ιατρός του Νοσοκομείου ή της Κλινικής, ο οποίος θα πρέπει να έχει εμπειρία στην αντιμετώπιση της χρόνιας ηπατίτιδας Β, θα τεκμηριώνει την ανάγκη χορήγησης του σκευάσματος, ενώ ο ιατρός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα συνταγογραφεί λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα όσα αναφέρονται στη γνωμάτευση.

Επισημαίνεται ότι η ταινία γνησιότητας του ιδιοσκευάσματος Viread είναι πράσινου χρώματος γεγονός που σημαίνει ότι φωτοτυπίες των εν λόγω συνταγών θα πρέπει να φυλάσσονται από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω εξυπακούεται ότι ισχύουν και για φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που κυκλοφορούν ή θα κυκλοφορήσουν στο μέλλον έχοντας την ίδια ένδειξη, τον ίδιο τρόπο χορήγησης ή την ίδια χρωματική διαφοροποίηση στην ταινία γνησιότητας”.

 

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΦΣ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΕΦΙΚΑ ΓΑΛΑΤΑ

Κύριε Υπουργέ,

Σε μερίδα του τύπου πληροφορηθήκαμε την πρόθεσή σας για τη διάθεση βρεφικών τροφών και γαλάτων 1ης βρεφικής ηλικίας από τα Σούπερ Μάρκετ.

Σε ό,τι αφορά τις βρεφικές τροφές, δεν έχουμε να παρατηρήσουμε κάτι.

Σε ό,τι αφορά τα γάλατα 1ης βρεφικής ηλικίας υπογραμμίζουμε τα εξής:

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, από το 1988, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΟΦ και του Πανεπιστημίου Αθηνών, χαρακτηρίστηκαν τα γάλατα 1ης βρεφικής ηλικίας ως υποκατάστατα του μητρικού θηλασμού. Είναι φαρμακευτικές ουσίες.

Κατόπιν αυτού αποφασίστηκε η αποκλειστική διάθεσή τους μέσω φαρμακείων.

Την ως άνω απόφαση επικύρωσε και η υπ΄ αριθμ. 2358/1989 του ΣτΕ και στη συνέχεια το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την απόφαση C – 391/92 της 29.6.1995.

Σε ό,τι αφορά το οικονομικό μέρος, σας ενημερώνουμε ότι τα γάλατα αυτά διατίθενται με maximum κέρδος 15% επί της χονδρικής σε εφημερίες, διανυκτερεύσεις και, τις περισσότερες φορές, με συνταγές των μαιευτηρίων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, και προκειμένου να διαφυλαχθεί το μείζον ζήτημα της υγείας των βρεφών, σας καλούμε να μην διαταράξετε το καθεστώς διακίνησης, παραβιάζοντας την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του ΣτΕ που έχουν ληφθεί με γνώμονα την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Με Τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

You might be interested in …