Επικοινωνία : 26410 46516
Ζωοδόχου Πηγής 2, 3ος όροφος Αγρίνιο, 301 00
Expand search form

Ενημερωτικό Σεπτεμβρίου 2011

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη διάθεση φαρμάκων του Καταλόγου Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων σοβαρών ασθενειών του άρθρου 12 παρ.2 του ν.3816/2010 (ΦΕΚ 1666 Β’/27.07.2011)»

 

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Υπουργικής Απόφασης με την οποία αναθεωρείται ο κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων σοβαρών ασθενειών του άρθρου 12 παρ.2 του ν.3816/2010, σας ενημερώνουμε ότι μέχρι 01.10.2011 τα σκευάσματα που δεν έχουν δεσμευτεί με αποφάσεις του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν να χορηγούνται για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από Ιδιωτικά Φαρμακεία υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. 1. ARZERRA*
 2. 2. BARACLUDE
 3. 3. BENEFIX*
 4. 4. BRAMITOB
 5. 5. CARBAGLU
 6. 6. CAYSTON
 7. 7. CELLCEPT
 8. 8. COPEGUS
 9. 9. FERRIPROX
10. .FLUDARA*
11. FLUDARABIN/EBEWE* 12. .FLUDARABINE/SPECIFAR*
13. .FLUDARABIN/TEVA* 14. .GLIOLAN
15. ILARIS* 16. INOVELON
17. JAVLOR* 18. MEPACT*
19. MUPHORAN 20. MYCOFEN
21. MYFENAX 22. MYFETIL
23. NOVOSEVEN* 24. PANRETIN
25. PEYONA* 26. PHOTOFRIN*
27. .PRIALT* 28. RAPILYSIN*
29. REBETOL 30. REVOLADE
31. RIBAVIRIN/TEVA 32. SEBIVO
33. TARGRETIN 34. TOBI
35. VIREAD (μόνο για Ηπατίτιδα Β) 36. VOTRIENT

*Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω φάρμακα που επισημαίνονται με αστερίσκο απαιτούν εισαγωγή σε Νοσοκομείο για τη χορήγηση τους (εξαιρούνται τα δισκία Fludara)

Τα ανωτέρω φάρμακα θα αποζημιώνονται όταν στη συνταγή επισυνάπτεται γνωμάτευση Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής, και όπου (εάν) απαιτείται από την άδεια κυκλοφορίας του φαρμάκου, συμπληρωμένο το έντυπο διάθεσης.

Επίσης τα κατωτέρω σκευάσματα (φάρμακα εξωτερικού) αποζημιώνονται όταν στη συνταγή επισυνάπτεται α) γνωμάτευση Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής, και όπου (εάν) απαιτείται από την άδεια κυκλοφορίας του φαρμάκου, συμπληρωμένο το έντυπο διάθεσης, β) έγκριση Επιτροπής Φαρμάκων Αθήνας/Θεσσαλονίκης γ)απόφαση ΕΟΦ που επιτρέπει την εισαγωγή (έντυπο Β) και δ)τιμολόγιο ΙΦΕΤ

 1. 1. CEPLENE
 2. 2. CYSTADANE
 3. 3. DIACOMIT
 4. 4. ORFADIN

 

Προς διευκόλυνση σας, επισημαίνονται τα κάτωθι:

Όλα τα παραπάνω φάρμακα χορηγούνται χωρίς συμμετοχή σε κάθε μορφή και περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας, καθώς και σε οποιαδήποτε συσκευασία κυκλοφορούν.

Για τα φάρμακα της ανωτέρω Υ.Α. δεν απαιτείται υποβολή ξεχωριστής συγκεντρωτικής κατάστασης για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Διευκρινίζεται ότι όλα τα υπόλοιπα φάρμακα υψηλού κόστους που είναι δεσμευμένα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξακολουθούν να χορηγούνται από τα Φαρμακεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους ασφαλισμένους (με την εξαίρεση φαρμάκων δεσμευμένων από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που προορίζονται για βραχεία νοσηλεία σε Κρατικό Νοσοκομείο και πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις του Γ55/837/21.03.2011 εγγράφου μας).

 

ΘΕΜΑ: Ι.Κ.Α.: Σχετικά με την χορήγηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για το διαβήτη

Θέτουμε υπόψη σας ότι προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων μας, επιτρέπεται η αναγραφή αναλώσιμου υγειονομικού υλικού στους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, και ιατρούς των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων.

 

Η αναγραφή τους θα γίνεται ως εξής:

 

Α) σε συνταγή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με αντιδιαβητική αγωγή (δισκία ή ινσουλίνη).

 

Β) σε συνταγή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εάν δεν υπάρχει αντιδιαβητική αγωγή (δισκία ή ινσουλίνη) με την προϋπόθεση:

α)να επισυνάπτεται στη συνταγή σχετική αιτιολογημένη γνωμάτευση από τον θεράποντα ιατρό στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο ασθενής υποβάλλεται σε αντιδιαβητική αγωγή και χρειάζεται το εν λόγω υλικό.

β)να υπάρχει καταχωρημένη αντιδιαβητική αγωγή στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου και

 

Γ) σε γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού η οποία θα θεωρείται από ελεγκτή ιατρό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της Μονάδας Υγείας της περιοχής του ιατρείου του και θα ενημερώνεται σχετικά και το βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου.

 

Οι χορηγούμενες ποσότητες του αναλώσιμου υλικού στους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη ορίζονται από το Γενικό έγγραφό μας με αριθμ.πρωτ.Γ55/768/14-5-2010 (βρίσκεται αναρτημένο στο site του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ www.ika.gr/ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ/ Φαρμακευτική Δ/νση). Σε περίπτωση που η χορηγηθείσα ποσότητα υπερβαίνει την οριζόμενη θα πρέπει να αναφέρεται η έγκριση του Διαβητολογικού Κέντρου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

Οι Δ/ντές των Μονάδων Υγείας να μεριμνήσουν προκειμένου να χορηγηθεί ενυπόγραφα από ένα αντίγραφο του παρόντος, στους συμβεβλημένους ιατρούς με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ που έχουν αποδεχθεί να εξυπηρετούν ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και στους ιατρούς των Περιφερειακών Ιατρείων και των Κέντρων Υγείας κατά την παραλαβή των συνταγολογίων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ”.

 

 

ΘΕΜΑ: Ι.Κ.Α.: Κοστολόγηση ταινιών μέτρησης σακχάρου

Σχετικό: Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.18687/2296 έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφάλισης Ασθενείας & Μητρότητας

Σας ενημερώνουμε ότι με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο κοινοποιήθηκε η απόφαση του ΣΥΣΠΥ κατά την 4η/1-8-2011 συνεδρίαση του, σύμφωνα με τη οποία η τιμή που θα αποδίδουν οι φορείς στους ασφαλισμένους τους για τις ταινίες μέτρησης σακχάρου, θα είναι αυτή των 35 € ανά κουτί των 50 ταινιών.

Ως εκ τούτου το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα αποζημιώνει πλέον με την ανωτέρω τιμή τις ταινίες μέτρησης σακχάρου είτε μέσω παροχών τους ιδίους τους ασφαλισμένους, είτε μέσω συνταγής τους φαρμακοποιούς”.

ΘΕΜΑ: ΤΣΑΥ: Χορήγηση και κοστολόγηση ταινιών μέτρησης σακχάρου

Σχετικά με τη χορήγηση αναλώσιμων για τη μέτρηση του σακχάρου στο αίμα σας ενημερώνουμε ότι:

 

1) Τα αναλώσιμα υλικά για τη μέτρηση του σακχάρου του αίματος σε πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη γράφονται και στο συνταγολόγιο φαρμάκων σε ξεχωριστή συνταγή και εξοφλούνται με την διαδικασία που εξοφλούνται τα φάρμακα. Σε περίπτωση που συνταγογραφηθούν στις εντολές των βιβλιαρίων θα αποζημιώνονται ως ονομαστικές δαπάνες. Οι βελόνες φυσιγγοριρίγγων ινσουλίνης θα εξακολουθήσουν να συνταγογραφούνται στις εντολές των βιβλιαρίων και να αποζημιώνονται σαν ονομαστικές δαπάνες.

 

2) Δυνατότητα συνταγογράφησης έχουν οι Ενδοκρινολόγοι – Διαβητολόγοι και Παθολόγοι – Καρδιολόγοι με αναγραφή επί της συνταγής του ονόματος του Ενδοκρινολόγου και προσκόμιση της αρχικής συνταγής ή γνωμάτευσης με επικυρωμένη φωτοτυπία.

 

3) Η εταιρεία των ταινιών μέτρησης και των σκαρφιστήρων θα πρέπει να συνταγογραφείται από τον θεράποντα ιατρό.

 

4) Οι συνταγές αυτές απαιτούν προέγκριση από ελεγκτή ιατρό.

 

5) Η τιμή χρέωσης θα αναγράφεται από το φαρμακοποιό πριν την προέγκριση της συνταγής από τον ελεγκτή ιατρό.

 

6) Μετά από απόφαση του ΣΥΣΠΥ κατά την 4η συνεδρίαση του στις 1-8-11, αποδίδουμε 35,00€ το μέγιστο για κάθε κουτί ταινιών μέτρησης σακχάρου (50 ταινίες).

 

7) Ποσότητες:

Α. Για Σ.Δ. τύπου Ι (ινσουλίνη) ταινίες έως 5 κουτιά των 50 ή 3 κουτιά των 100 τεμαχίων και ο αντίστοιχος αριθμός σκαρφιστήρων.

Β. Για Σ.Δ. τύπου ΙΙ:

– Σε άτομα που αντιμετωπίζονται με ινσουλίνη έως 2 κουτιά των 50 ή 1 κουτί των 100 τεμαχίων και ο αντίστοιχος αριθμός σκαρφιστήρων.

– Σε άτομα που αντιμετωπίζονται με δισκία ή δίαιτα έως 1 κουτί των 50 και ο αντίστοιχος αριθμός σκαρφιστήρων”.

ΘΕΜΑ: ΟΠΑΔ: Διευκρίνιση για την εκτέλεση συνταγών οδοντιάτρων

Σας ενημερώνουμε ότι οι συνταγές φαρμάκων που συνταγογραφούνται από οδοντιάτρους δεν απαιτείται να φέρουν σφραγίδα «Συμβεβλημένος με τον Ο.Π.Α.Δ.», καθώς οι οδοντίατροι δεν αποτελούν κατηγορία που συμβάλλεται με τον Ο.Π.Α.Δ.”.

 

 

ΘΕΜΑ: Ι.Κ.Α.: Διευκρινίσεις που αφορούν στην έκδοση δίμηνων συνταγών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Προεδρικού Διατάγματος 121/2008 μόνο οι ιατροί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν τη δυνατότητα «να χορηγούν συνταγή μ ε αγωγή διάρκειας έως και δύο (2) μηνών για παθήσεις της ειδικότητάς τους στους ασθενείς ασφαλισμένους του Ιδρύματος που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις μόνο όταν ακολουθούν σταθερή θεραπευτική αγωγή».

 

Ως εκ τούτου συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ ή τον ΟΑΕΕ ιατροί που συνταγογραφούν για ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν έχουν το δικαίωμα έκδοσης δίμηνων συνταγών. Οι εν λόγω ιατροί (σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία) μπορούν να εκδίδουν: συνταγές μηνός ή

επαναλαμβανόμενες συνταγές μόνο για παθήσεις της ειδικότητάς τους στους ασθενείς ασφαλισμένους που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και ακολουθούν σταθερή θεραπευτική αγωγή.

Επισημαίνεται ότι οι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ ή τον ΟΑΕΕ ιατροί που συνταγογραφούν οφείλουν:

α)να εκδίδουν ηλεκτρονικές συνταγές και μόνο όταν το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης δεν λειτουργεί να εκδίδουν χειρόγραφες συνταγές

β)να ελέγχουν από το βιβλιάριο υγείας τυχόν προηγούμενη φαρμακευτική αγωγή για την ίδια νόσο (άρθρο 2 του Π.Δ. 121/08) και να συνταγογραφούν ιδιοσκευάσματα φαρμακευτικής δράσης σχετικής με την νόσο και μόνο για νοσήματα της ειδικότητάς τους.

 

Οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να μην εκτελούν συνταγές δίμηνης διάρκειας που έχουν εκδοθεί από συμβεβλημένους ιατρούς με τον ΟΠΑΔ ή τον ΟΑΕΕ και να χορηγούν σε αυτές τις περιπτώσεις αγωγή που να αντιστοιχεί σε θεραπεία μηνός.

 

 

 

 

You might be interested in …