Επικοινωνία : 26410 46516
Ζωοδόχου Πηγής 2, 3ος όροφος Αγρίνιο, 301 00
Expand search form

Αγροτικοί Γιατροί

Οι Αγροτικοί ιατροί και οι ιατροί χωρίς ειδικότητα υποχρεούνται
να συνταγογραφούν μόνο ένα εμβαλάγιο ανά ιδιοσκεύασμα για τα οξέα περιστατικά και σε περίπτωση συνέχισης της θεραπείας να εκδίδουν
νέα συνταγή.

Για τα χρόνια περιστατικά μπορούν να εκδίδουν «επαναλαμβανόμενη συνταγή» σύμφωνα με τη σχετική γνωμάτευση ιατρού ειδικότητας,
στην οποία αναγράφονται τα ιδιοσκευάσματα που είναι απαραίτητα
για την αντιμετώπιση της νόσου.

Στην περίπτωση αυτή ο Αγροτικός ιατρός θα αναγράφει στην συνταγή
το ονοματεπώνυμο και την ειδικότητα του ιατρού που εξέδωσε τη γνωμάτευση καθώς και την ημερομηνία έκδοσης της (πχ «γνωμάτευση του καρδιολόγου < ονοματεπώνυμο >, της 1/9/2000»).

Μολονότι στο ΠΔ 67/2000 προβλέπεται τα συνταγογραφούμενα φάρμακα να χορηγούνται για όσο χρόνο έχει ορίσει ο ιατρός ειδικότητας στη γνωμάτευσή του και πάντως όχι πέραν της διετίας από την έκδοση της γνωμάτευσης, για την ασφάλεια των ασθενών και σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τις μεταβαλλόμενες δράσεις σε μακροχρόνια χορήγηση, είναι σκόπιμη η επαναλαμβανόμενη συνταγογράφηση να μην υπερβαίνει τους 3 έως 6 μήνες (ανάλογα με
τη νόσο ) και να ζητούνται από τους ασθενείς νέες γνωματεύσεις από τους ιατρούς ειδικότητας.