Επικοινωνία : 26410 46516
Ζωοδόχου Πηγής 2, 3ος όροφος Αγρίνιο, 301 00
Expand search form

Χορήγηση Ειδικών Φαρμάκων

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
(ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ)

Για την χορήγηση τους είναι απαραίτητα:Συνταγή σε διπλή κόκκινη διαγράμμιση και θεωρημένη από τη Νομαρχία (στρογγυλή σφραγίδα Νομαρχίας).

1.ΜΟΡΦΙΝΗ: Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 3amp (μέγιστη ημερήσια δόση).

2.ΠΕΘΙΔΙΝΗ: Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 3 amp των 100mg ή 5 των 50 (μέγιστη ημερήσια δόση).

3.ΚΩΔΕΪΝΗ ΤΑΒL: Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 15 TABL (μέγιστη δόση).

4.MORFICONTIN: Χορηγείται μόνο μετά από απόφαση της Νομαρχίας με την προσκόμιση διατακτικής στο όνομα του φαρμακοποιού.

5.DOLCONTIN TABL: (10X 60mg). Χορηγείται μέχρι δύο κουτιά ανά συνταγή (Δόση για πέντε μέρες)

6.DUROGESIC:

  • Α) Ορίζεται ως μέγιστη ημερησία δόση για το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα DUROGESIC (αυτοκόλλητο σύστημα για διαδερμική χορήγηση) τα 300 μg/hr.
  • Β) Το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα DUROGESIC δύναται με
    ευθύνη του γιατρού να χορηγείται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στην μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών.
  • Γ) Σε περίπτωση που η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί σε περίπτωση καρκινοπαθούς, θα πρέπει να χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή κατόπιν αδείας της Δ/νσεως Υγείας της οικείας Νομαρχίας η οποία έχει ισχύ ένα μήνα.

7.ROMIDON TABL: Μόνο ένα κουτί σε κάθε συνταγή.

8.ROMIDON AMP
: Μόνο μέχρι 3 κουτιά σε κάθε συνταγή.

9.ZIDERON AMP: Μόνο μέχρι 3 κουτιά σε κάθε συνταγή.

Σε περίπτωση παρατεταμένης και συνεχιζόμενης θεραπείας όλα τα παραπάνω σκευάσματα, χορηγούνται μόνο μετά από απόφαση της Νομαρχίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν.1729/87
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1) ΠΙΝΑΚΑΣ Δ (TAVOR, LEXOTANIL, LIBRAX, DORM. STILNOX, IMOVANE, SONATA κ.λ.π.)

Τα ανωτέρω φάρμακα του Πίνακα Δ. του Ν. 1729/87 (εκτός των κωδεϊνούχων) π.χ.

Χορηγούνται με συνταγή με μονή κόκκινη γραμμή και αριθμημένη, χωρίς να χρειάζεται σφραγίδα της Νομαρχίας ή του Ι.Κ.Α. (σε περίπτωση που η συνταγή είναι του Ι.Κ.Α. ) και σε οποιαδήποτε ποσότητα αναγράφει ο γιατρός π.χ. 1,2,3 ή 6 τεμάχια.

Οι εν λόγω συνταγές φυλάσσονται στο φαρμακείο επί 3ετία, σφραγίζονται με την σφραγίδα του φαρμακείου, αριθμούνται και τοποθετούνται σε φακέλους κατά μήνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην κατηγορία Δ προστέθηκε βάσει της υπ.αριθ. Υ6γ/1725/5-6-2001 απόφασης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας το STILNOX., IMOVANE και SONATA.

2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΣ΄(ΚΩΔΕΪΝΟΥΧΑ (LONARID, LONALGAL κ.λ.π.)

Α) Για κωδεϊνούχα συνολικής περιεκτικότης μέχρι 200 mg ανά εμβαλάγιο και ανά συνταγή, απαιτείται απλή συνταγή χωρίς κόκκινη διαγράμμιση και χωρίς θεώρηση από την Νομαρχία φυλλασόμενη για δύο χρόνια (π.χ. LONARID-N TAB , για ένα μόνο κουτί).

Β) Για κωδεϊνούχα άνω των 200 mg ανά εμβαλάγιο και ανά συνταγή απαιτείται συνταγή με μονή κόκκινη διαγράμμιση και ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ θεωρημένη με σφραγίδα της Νομαρχίας φυλασσόμενη για 3 χρόνια (π.χ. δύο κουτιά LONARID-TAB).

Η στρογγυλή σφραγίδα του Ι.Κ.Α. σε συνταγές του Ι.Κ.Α. επέχει θέση σφραγίδας της Νομαρχίας.

LONALGAL: Οι ταμπλέτες (έστω και ένα κουτί) και τα υπόθετα (από δύο κουτιά και πάνω) αναγράφονται σε συνταγή με μονή κόκκινη διαγράμμιση και θεωρημένη από την Νομαρχία που φυλλάσεται για τρία χρόνια στο φαρμακείο. Για ένα κουτί υπόθετα LONALGAL απαιτείται απλή φυλλασόμενη συνταγή για δύο χρόνια.

Για το Ι.Κ.Α. ισχύει ό,τι και παραπάνω.

Συνάδελφοι, εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:
Ελέγχετε προσεκτικά συνταγές που εκδίδονται από Νοσοκομεία με κωδεϊνούχα. Οι συνταγές αυτές όταν είναι με μονή κόκκινη διαγράμμιση και σε ποσότητες πάνω από 200mg, όπως σας αναφέρουμε παραπάνω στις επιμέρους περιπτώσεις, για να εκτελεστούν πρέπει απαραιτήτως να φέρουν θεώρηση από την Νομαρχία και μόνον. Με οποιαδήποτε άλλη σφραγίδα (του Νοσοκομείου π.χ.) οιουδήποτε σχήματος, η συνταγή δεν εκτελείται διότι είναι παράνομη.

3) ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

Χορηγούνται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών (δίγραμμη) θεωρημένη από την Νομαρχία, φυλασσόμενη για τρία χρόνια (σε συνεχιζόμενη θεραπεία με Νομαρχιακή Απόφαση).

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Βάσει της υπ.αριθ. Υ6γ/1725/5-6-2001 αποφάσεως του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας προστέθηκαν στην κατηγορία Γ’ τα ιδιοσκευάσματα IMALGENE, KETALAR και KETASET (μεταφέρθηκαν από τον πίνακα Δ’ στον Γ΄)

ROMIDON
Σε μια συνταγή μπορούν να αναγραφούν έως 1 κουτί κάψουλες ή έως τρία κουτιά αμπούλες. Αυτή η συνταγή είναι για πενθήμερη θεραπεία. Δεν ισχύουν φωτοαντίγραφα για καμία από τις συνταγές με κωδεϊνούχα, ψυχοτρόπα και ναρκωτικά.

4) ΠΙΝΑΚΑΣ Β «ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ»

Χορηγούνται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών (δίγραμμη), θεωρημένη από την Νομαρχία, Φυλασσόμενη για τρία χρόνια (σε συνεχιζόμενη θεραπεία με Νομαρχιακή Απόφαση).

COCAIN
Β
DOWER
Β
MONGOL
Β
MORFICONTIN
Β
MORPHINE
Β
MORPHINE SULPHATE
Β
OPIUM
Β
ORAMORPH
Β
PETHIDINE
Β
MXL
Β
METHADΟNE
Β
RELIADOL
Β
ORLAAM
Β

5) AKINETON, ARTAN, ΚΑΙ ΟΜΟΙΑ ΤΟΥΣ

Τα ιδιοσκευάσματα AKINETON ARTANE (παρόλο που δεν ανήκουν στον Ν.1729/87) και όμοια τους για να χορηγηθούν χρειάζονται απλή συνταγή.

6) NALOREX

Χορηγείται μόνο από ειδικά κέντρα αποτοξίνωσης.

=> ΠΩΣ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ :

Α) Όλες οι συνταγές οι μονόγραμμες ή οι απλές φυλάσσονται και αριθμούνται κατά μήνα ή κατά δίμηνο.

Β) Στο συνταγολόγιο αναγράφουμε αυθημερόν υποχρεωτικά όλες τις δίγραμμες συνταγές.

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Κανονικά από όλους τους ιατρούς
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΚΑΙ
Εκτελούνται, με την προϋπόθεση
να έχουν σφραγίδα ιατρού και Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας.
ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Με απόδειξη, και κρίνει το Ταμείο τι εξοφλεί
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ
Δεν χορηγούνται
ΓΑΛΗΝΙΚΑ
Χορηγούνται
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ
Εάν είναι γραμμένα στο συνταγολόγιο
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ
Δεν χορηγούν φάρμακα για την τριχόπτωση (π.χ. REGAINE). Στις συνταγές με 0% συμμετοχή, απαιτείται έγκριση από ιατρό του Ταμείου.