Επικοινωνία : 26410 46516
Ζωοδόχου Πηγής 2, 3ος όροφος Αγρίνιο, 301 00
Expand search form

Χορήγηση Ορθοπεδικών

α) Τα ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που παράγονται με μεθόδους μαζικής παραγωγής (ζώνες , επιγονατίδες κ.λ.π.), διατίθενται ελεύθερα με μόνη προϋπόθεση την σήμανση CE (δηλαδή
δεν χρειάζονται πλέον φωτοτυπίες από την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του κατασκευαστή, δελτίο αποστολής κ.λ.π.)

β) Τα επί παραγγελία ιατροτεχνολογικά προϊόντα που είναι μόνο όσα κατασκευάζονται για συγκεκριμένο ασθενή (ειδικά παπούτσια κ.λ.π.), δίδονται σύμφωνα με γραπτή συνταγή ιατρού με τίτλο ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ή ιατρού με τίτλο ειδικότητας ορθοπεδικής ή διπλωματούχου μηχανολόγου μηχανικού που διαθέτει
και τους δύο σχετικούς τίτλους ειδίκευσης στην εμβιομηχανική σε επίπεδο μεταπτυχιακού και στην βιοϊατρική τεχνολογία σε επίπεδο διδακτορικού.

Τα ανωτέρω προϊόντα διατίθενται στους ασθενείς, μόνο εφόσον συνοδεύονται από τα ακόλουθα έγγραφα :

1. έντυπο αναγνώρισης προϊόντος

2. το όνομα του συνταγογράφούντος η επωνυμία του σχετικού
ιατρικού ιδρύματος

3. βεβαίωση από τον κατασκευαστή, ότι το προϊόν προορίζεται για
την αποκλειστική χρήση από ένα συγκεκριμένο ασθενή, καθώς και
το όνομα του ασθενούς, με την ένδειξη ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ.

4. έντυπο στο οποίο θα αναγράφονται από το συνταγογραφούντα,
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος καθώς και τα σχετικά ανθρωπομετρικά δεδομένα του ασθενούς.

5. οδηγίες χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική Γλώσσα.